Adwentowy Dzień Skupienia absolwentów

208

Z wielką radością uczestniczyliśmy w sobotę 09.12.2023 w kolejnym Adwentowym Dniu Skupienia dla absolwentów zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenia Absolwentów Urszulańskich (PSAU) w kaplicy klasztoru sióstr Urszulanek, dzięki uprzejmości przełożonej zgromadzenia s. Kindze Klepek. Niezawodna s. Bernadeta przygotowała wszystko w kaplicy do  naszego spotkania i cały czas czuwała! Rekolekcje, tzn. dwie konferencje, spowiedź  oraz Msza św., prowadził ks. Wojciech Buźniak, notariusz Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu. Kapłan podczas rekolekcji mówił o wdzięczności. Charakteryzując osobę Maryi, Matki Pana Jezusa, zauważył Jej wdzięczność Bogu za wszystko, co Ją spotkało, chociaż  doznała w życiu wiele problemów, m.in. urodzenie Dzieciątka w „warunkach wręcz upokarzających”, postrzeganie Jej Syna człowieka z pomieszaniem zmysłów, katowanie
i śmierć  Jedynaka, czego była świadkiem. Czy my jesteśmy Bogu, komuś za coś wdzięczni? Czy potrafimy zdobyć się na wyrażenie wdzięczności komuś za to, co dla nas zrobił, Bogu, za to co mamy?

Po konferencjach była agapa, czas na posiłek i rozmowy, w których uczestniczyła też  inicjatorka i opiekunka naszego stowarzyszenia, s. Rafaela Husson.

Podczas spowiedzi  można było w ciszy pomodlić się w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu. Msza była niedzielna, więc były dwa czytania (Barbara Ziemblicka oraz Renata Kozłowska), psalm i Alleluja zaśpiewała Magdalena Markowska, a modlitwę wiernych przygotowała, jak zawsze pięknie, Anna Mysiara, a przeczytała Mariola Radziszewska.

Po Eucharystii tradycyjnie na opactwie były podziękowania, słowa wdzięczności księdzu rekolekcjoniści, przełożonej s. Kindze Klepek, dyrektorce s. Katarzynie Niemiec, s. Bernadecie
w imieniu PSAU przekazała Jolanta Kardela. Wszyscy wszystkim składając życzenia, łamali się opłatkiem. Były to kolejne udane rekolekcje, w których uczestniczyło ok. 30 osób, wśród nich skautka  Zosia Szlachetko, która znalazła czas, by wpaść do nas. (tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Stowarzyszenia)