19 września Dawid Jankowski, uczeń klasy 4A naszego liceum, wziął udział w uroczystej gali w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas tego wydarzenia odebrał nominację na stanowisko Regionalnego Przedstawiciela Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości III kadencji, która jest organem podległym Ministrowi Sprawiedliwości. To wielki zaszczyt oraz jeszcze większe wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

Dawid, jako regionalny przedstawiciel tej rady, odpowiadał będzie za poszerzanie wiedzy o edukacji prawnej i kwestiach z tym związanych na terenie naszego województwa.