Wczoraj, z okazji Narodowy Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, grupa uczniów z klas drugich i czwartych przeprowadziła poranny apel historyczny na temat żołnierzy  wyklętych (zwanych też „niezłomnymi”). Podczas spotkania w auli uczniowie klas drugich prezentowali wybrane przez siebie sylwetki bohaterów podziemia antykomunistycznego. Słuchacze mogli posłuchać informacji o Elżbiecie Zawadzkiej ps. „Zo”, Edwardzie Taraszkiewiczu, ps. „Żelazny”, Stanisławie Pakuła, ps. „Krzewina” oraz Danucie Siedzikównie, „Ince”. Pracę uczniów wspomagał p. Piotr Skowroński, nauczyciel historii. (fot. J. Świdurski)