Kolejny miesiąc szkolnej nauki za nami i znowu wypada zapytać, jak wygląda czytelnictwo w skali szkoły? Jeśli chodzi o liczbę czytelników, zawsze mogłoby ich być więcej. Szczególnie klasy pierwsze mają co poprawić w tym względzie.  Oto, jak się przedstawiają statystyki korzystania ze szkolnej biblioteki:

  • odwiedziny w wypożyczalni – w marcu: 360; w roku szkolnym: 2351
  • korzystanie z czytelni – w marcu: 11; w roku szkolnym 220
  • udostępnianie komputerów – w marcu: 51; w całym roku szkolnym 250

Najlepsi czytelnicy w minionym miesiącu:
Julia Górak 3A – 7
Filip Świderski 4B – 6
Paweł Paroboczy  3A, Teresa  Śmidoda 3A, Julia Szurkowska 3B, Małgorzata Haliżak 4B – 4
Na zakończenie – tradycyjny ranking klas obrazujący liczbę wypożyczonych książek i średnią czytelniczą (przypominam, że uwzględnia ona liczbę uczniów w klasie i liczbę wypożyczonych książek). W żaden z tych rankingów nie wchodzą prolongaty, bierze się w rachubę tylko nowe wypożyczenia. (s. Elżbieta Peplińska)