Czy potrafisz wymienić wszystkich Polaków, którzy otrzymali Nagrodę Nobla? Spójrz na listę przytoczoną niżej…

Polscy laureaci

  • Maria Skłodowska – Curie: dwukrotnie: w 1903r. i 1911r. Urodziła się w zaborze rosyjskim, w 1891 r. wyjechała do Francji, gdzie spędziła resztę życia. W 1932 r. z jej inicjatywy założono Instytut Radowy w Warszawie.
  • Henryk Sienkiewicz: 1905   – nagroda w dziedzinie literatury – za całokształt twórczości.
  • Władysław Reymont: 1924 r. – nagroda w dziedzinie literatury – za powieść „Chłopi”
  • Czesław Miłosz: 1980 r. – nagroda w dziedzinie literatury.
  • Lech Wałęsa – pokojowa: 1983 r.
  • Józef Rotblat: 1995 r. – pokojowa Nagroda Nobla – Urodził się w zaborze rosyjskim, absolwent fizyki na Wolnej Wszechnicy Polskiej (1932) i na Uniwersytecie Warszawskim (1938). W 1939 r. przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Całe życie określał się jako Polak z brytyjskim paszportem. Współtwórca pierwszej bomby atomowej. Założyciel i lider pacyfistycznego ruchu naukowców Pugwash. Od 1966 r. członek Polskiej Akademii Nauk.
  • Wisława Szymborska: 1996 r. – nagroda w dziedzinie literatury.
  • Olga Tokarczuk: 2018 r. – nagroda w dziedzinie literatury. CDN.

Zebrała s. Elżbieta Peplińska