Czujni obserwatorzy naszej szkolnej przestrzeni na pewno zauważyli nowy element ozdabiający, a także ubogacający nasz szkolny korytarz. Na ścianie pojawiła się nowa tablica wraz z niezwykle dla naszej społeczności urszulańskiej słowami. Obok herbu „serviam” widnieją słowa, które wypowiedziała Matka Maria de Mirtin, kiedy w roku 1931 przekazywała szkole urszulańskiej Odznakę Serviam. A słowa te brzmią:

Nad wielkim krzyżem Jezusa – pole gwiazd.
Gwiazdozbiór „Mała Niedźwiedzica” – „Ursula”,
oświetla drogę, wiodącą do bezgranicznej Miłości.
„Serviam”: będę służyć.
„Serviam”, słowo chrześcijańskiego poświęcenia…
Będziecie nim żyć, służąc Bogu,
Będziecie nim żyć, służąc Kościołowi,
Będziecie nim żyć, służąc Ojczyźnie, waszej rodzinie…
w radosnym oddaniu swoim najbliższym…
Służyć w posłuszeństwie i miłości: niech to będzie
waszym programem, dziś i w przyszłości.