Miesiąc temu spędziliśmy sobotę w centrum egzaminacyjnym na sesji egzaminacyjnej B2 First (fce). Po przygotowaniach w ramach lekcji j. angielskiego 10 uczniów naszej szkoły podjęło wysiłek, który, jak się właśnie dowiedzieliśmy,  został wynagrodzony wspaniałymi wynikami! Wszyscy zdali egazmin pozytywnie, a oceny jakie uzyskali to: A, A, A, B, B, B, B, B, B i C. Serdecznie gratulujemy! Do egzaminu uczniów przygotował p. Piotr Sołodyna.